Escola del Sol


dissabte, 23 de gener de 2010

UN GEST PER HAITÍ

Des de l'Escola, arrel de diverses reflexions i nombroses converses, ha sorgit un neguit envers aquell país que, per a molts de nosaltres, resulta força llunyà.

Malgrat la distància física, la solidaritat humana fa que l'espai es redueixi fins a límits insignificants i ens ha permès recollir aquesta idea per llançar la iniciativa UN GEST PER HAITÍ.

Així doncs, es tracta de recollir el que ens demanen organitzacions governamentals, ONGs, organismes internacionals: aportacions en metàl·lic.

Esperem les aportacions que surtin del vostre sentiment solidari envers milers de damnificats d'aquell indret.

Durant la setmana del DILLUNS 25 al DIVENDRES 29, hi hem instal·lat una guardiola a la secretaria de l'edifici de primària on, de manera absolutament voluntària i anònima, hi podreu dipositar les quantitats que cregueu oportunes.

En acabar el període, trencarem la guardiola i amb uns quants alumnes farem el recompte i l'ingrés en un dels molts comptes bancaris oberts a tal efecte.

Gràcies d'avantmà per vostre GEST PER HAITÍ.

Nota: No hi poseu els diners en sobres ni bosses, poseu-los-hi directament, gràcies.