Escola del Sol


dimarts, 26 d’octubre de 2010

Tots som diferents, però...


Món divers, entorn divers. No descobrim res de nou si diem que la diversitat és arreu.

No ens volem referir, únicament, a una diversitat física sinó també a la cultural, a la intel·lectual, a la de relació, a la del seny...

Diversitat. Una paraula amb un significat encantador si es basa en el respecte mutu i en el compliment d'unes normes socials establertes que garanteixin la convivència.

Què seria d'un món sense normes? Tothom (o la majoria) té clar què és allò "socialment acceptable". No podem demanar que el món es plegui als nostres desigs. No seria lògic. Caldria tants mons com persones i això no és possible.

Respectar l'altri és un dret i un deure, conceptes ambdós complementaris.

La meva llibertat acaba on comença la teva. La teva, on comença la meva.

Fugim dels malentesos, parlem amb claredat, fem-ho on toca i quan toca, no pretenguem sempre tenir la raó (els altres també creuen tenir-la). Siguem assertius i no creguem estar pel damunt de ningú, ans al contrari, posem-nos "al costat de", probablement anirem més lluny d'aquesta manera.


dimarts, 12 d’octubre de 2010

Liu Wei

Liu Wei era un adolescent quan va rebre una descàrrega elèctrica que li va inutilitzar els braços.

Qualsevol persona, en la seva situació, cauria en una profonda depressió que podria arribar a enfonsar-la moralment.

Els seus pares el van animar i li van dir que calia superació i esforç, que només havia de marcar-se uns objectius i lluitar per assolir-los.

Tocar el piano va ser un d'ells i... vet aquí la mostra.

dilluns, 11 d’octubre de 2010

Genki Sudo - Clip musical

Un videoclip musical que ens ensenya a col·laborar en un projecte comú.

Difícil imitar-ho, no creieu?