Escola del Sol


diumenge, 19 d’abril de 2009

Mal exemple... mal final

Un exemple de mals hàbits d'un pare que són imitats pel fill posteriorment.

Els adults som un referent per als infants. Qualsevol gest, qualsevol paraula, qualsevol opinió, poden ser i són interpretats a la seva manera.